Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
free templates joomla

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Procés de selecció de dos Advocats/es

L'Empresa Municipal de Transports de València convoca un procés de selecció per a la cobertura per temps indefinit de dos llocs de treball de Titulats Superiors, a jornada completa, que donen cobertura a les necessitats d'assessoria i representació en matèria de servicis jurídics propis de l'empresa. Ambdós llocs s'integraran en plantilla d'EMT València, un d'ells per a ocupar el lloc de treball d'especialista en Dret Laboral i de la Seguretat Social, adscrit al Departament de Recursos Humans, i l'altre per a ocupar un lloc de treball d'especialista en Dret aplicable a l'empresa pública (Civil, Mercantil i Administratiu), adjunt a la Dirección-Gerencia.

 

ESPECIALISTA EN DRET LABORAL

Entre altres, i sense caràcter exhaustiu, les comeses del lloc són els d'estudi, assessorament, negociació i gestió dels diversos assumptes relacionats amb les relacions laborals de l'Empresa, les principals tasques de les quals seran, entre altres:

- Les relacions amb els representants legals dels treballadors i els sindicats.

- La negociació col·lectiva i acords sindicals.

- L'assessorament en matèria laboral i de la Seguretat Social.

- Contractació i extincions laborals.

- Aplicació del règim disciplinari de l'empresa.

- L'elaboració d'informes, actes, textos i acords.

- L'estudi dels canvis normatius en matèria laboral i de la Seguretat Social.

- Les relacions amb la Inspecció de Treball i de la Seguretat Social.

- La intervenció en assumptes de conflictivitat laboral, faltes i sancions.

- La gestió de vagues.

- La preparació i gestió d'eleccions sindicals.

- Representació i defensa en juís de l'orde del social.

 

Salari: (nivell salarial 3) en torn 37.000,00 euros bruts a l'any, distribuïts en 15 pagues, d'acord amb el que establix el conveni col·lectiu de l'EMT.

 

ESPECIALISTA EN DRET EMPRESA PÚBLICA

Entre altres, i sense caràcter exhaustiu, les comeses del lloc són els d'estudi, assessorament, negociació i gestió dels diversos assumptes jurídics de l'Empresa, les principals tasques dels quals seran, entre altres:

- Assessorament i gestió d'assumptes en l'àmbit del Dret Públic.

- Redacció i elaboració d'informes, contractes, convenis i altres documents de caràcter jurídic.

- Interposició de reclamacions, demandes i recursos en la via administrativa o judicial.

- Representació i defensa en juís.

- Assessorament i gestió d'assumptes en l'àmbit del Dret Administratiu i, concretament, la formalització de recursos i administració d'assumptes en via administrativa i contenciós-administrativa.

- Contractació del sector públic.

- Assessorament i gestió d'assumptes en l'àmbit del Dret mercantil.

- Assessorament general de l'empresa en totes aquelles disciplines que foren necessàries.

 

Salari: (nivell salarial 3) en torn 37.000,00 euros bruts a l'any, distribuïts en 15 pagues, d'acord amb el que establix el conveni col·lectiu de l'EMT.

 

Consulta les bases del procés en els documents adjunts.

 

El termini de presentació de sol·licituds, degudament omplides, començarà a les 9:00 hores del dilluns dia 08 de gener de 2018 i finalitzarà a les 14:00 hores del divendres dia 26 de gener de 2018, havent de ser presentades en la recepció de l'empresa (Plaça Correu Vell, número 5), els dies laborables en horari de 09:00 a 14:00 hores.

A mesura que avanç el procés de selecció, s'anirà publicant nova informació relacionada en este mateix apartat.

 

ADJUNTS

 

                       Certificat llista candidats

                 

                     

                     Llista definitiva de candidats

 

                       

                    Certificat llista candidats

 

  

                   

Resultats coneixements teòrics advocats

 

Certificat teòric

 

 

 

Resultats definitius selecció advocats

 

Certificat resultat definitiu selecció advocats

 

 

 

Anunci resolució rectificació resultat oposició

 

Certificat anunci rectificació resultat

 

<< Tornar