Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
free templates joomla

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

CONVOCATÒRIA SELECCIÓ DOS LLOCS OFICIAL ADMINISTRACIÓ PER A RECURSOS HUMANS

listat d´admesos per a la Creació d´una Borsa d´Oficials d´Administració de RRHH.pdfL'Empresa Municipal de Transports de València convoca un procés de selecció de dos llocs administratius en el Departament de Recursos Humans de l'Empresa per a donar cobertura a les necessitats de gestió de tasques administratives de relacions laborals i administració i desenvolupament de personal, així com per a la implantació de dos projectes de llarg termini en el departament de Recursos Humans.

La convocatòria d'este procés selectiu, les seues bases, crides a les proves, llistats corresponents i qualsevol anunci relacionat fins a la finalització del procés, es publicaran en la web d'EMT València, SAU (www.emtvalencia.es), apartat “Ofertes d'Ocupació”.

DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

OFICIAL D'ADMINISTRACIÓ

Personal d'Administració amb facultats per al desenrvolupament de les competències que ha de desenrotllar en les tasques que se li encomanen.

Comunicarà permanentment amb el responsable de què depenga i amb els altres del seu mateix nivell que existisquen en l'àrea a què pertanga.

Al treballar amb dades confidencials estarà obligat pel deure de confidencialitat, el de discreció i el de cortesia professional.

Capaç de treballar en grup amb superiors i homòlegs.

Desenrotlla tasques senzilles que requerixen una especialització concreta.

Li corresponen totes les tasques pròpies d'un Oficial d'Administració amb subjecció a les directrius, procediments i instruccions emesos pels directors/as d'Àrea, directors/as de Departament o directors/as de Negociat que li corresponguen.

Les seues principals tasques seran, entre altres:

-Gestió administrativa d'expedients disciplinaris

-Gestió d'absentisme diari

-Control horari de la plantilla

-Gravació de calendaris, descansos, vacacions, absències i altres permisos

-Suport en la gestió de la contractació, jubilacions, i altres moviments de plantilla

-Mecanització d'inputs/variables per a la nòmina

-Suport en revisió de la nòmina

-Comunicacions amb Organismes Públics

-Arxiu, preparació de documentació i gestió documental

-Suport en la gestió de la formació.

-Suport en processos de gestió de desenvolupament de persones.

-Atenció telefònica, personal i de sol·licituds dels empleats

-Registre d'entrada de documentació

-Col·laboració en altres tasques requerides del departament

Salari: (nivell salarial 6) en torn 28.000,00 euros bruts a l'any, distribuïts en 15 pagues, d'acord amb el que establix el conveni col·lectiu de l'EMT.

El seu horari de treball comprendrà els dies hàbils de dilluns a divendres en horari de 7:00 a 14:30

Consulta les bases del procés en els documents adjunts.

A mesura que avanç el procés de selecció, s'anirà publicant nova informació relacionada en este mateix apartat.

El formulari d'inscipción online es trobarà habilitat des del 19 de juny de 2018 a les 09 hores fins al 21 de juny de de 2018 a les 14 hores. Les inscripcions s'hauran de realitzar exclusivament a través de la pàgina web d'EMT (www.emtvalencia.es, apartat "Última hora" - "Ofertes d'Ocupació" - "Formulari d'Inscripció")

 

PUBLICAT ADJUNT NOU AMB DATA 27/07/2018

 

Bases convocatòria selecció 2 llocs d'Oficial d'administració per a Recursos Humans 2018.pdf

Quadro d´exclusions mèdiques. 2018.pdf

Admesos convocatòria administratius 2018.pdf

Conveni Col.lectiu 2017.pdf

Llistat definitiu d´admesos convocatòria oficials d´administració 2018.pdf

Convocatòria prova teòrica d`Oficials d´Administració.pdf

     Resultat Examen teòric i convocatòria examen pràctic Oficials d´Administració

Convocatoria examen pràctic.pdf

Resultat definitiu examen teòric.pdf

      

 

 

Calificación definitva, resultados provisionales

Certificació resultats provisionals

 

 

 

Acta calificacions finals definitives

 

Certificació calificacions definitives

 

Llistat d´admesos per a la Creació d´una Borsa d´Oficials d´Administració de RRHH.pdf

 

 

 

 

 

 

<< Tornar