Tu navegador no tiene soporte para JavaScript!
free templates joomla

EMT Valencia

Pl. Correu Vell, 5
46001 Valencia

Tel. Oficina de Atención
al Cliente: 96 315 85 15

Tarifes i Títols

Banner01 Comodo

REGISTRA'T I ¡GUANYARÀS!

Registra la teua targeta MÓBILIS d'EMT i en cas de pèrdua o robatori, podràs recuperar els viatges d'EMT carregats i no disfrutats.
Per a registrar-te, ompli el formulari que trobaràs en la home de www. emtvalencia.es o telefona al numero 963 15 85 15.


TARIFES

Títols no personalitzatsPreu
Bitllet Senzill 1,50 €
Bonobús (PVP targeta 2 €) 8,50 €
Bo Transbord (PVP targeta 2 €) 9,00 €
Bono Transbord zona AB (PVP targeta 2 €) 15,50 €
T1/T2/T3 (PVP targeta 2 €) 4,00/6,70/9,70 €
València Tourist Card 15,00/20,00/25,00 €

 

Targeta MÓBILIS PersonalitzadesPreu
Bono Oro (PVP targeta 3 €) 20,00 €
Abonament Transport (PVP targeta 5 €) 45,00 €
EMT Jove (PVP targeta 3 €) 25,00 €
EMT ambTU (PVP targeta 3 €) 10,00 €
EMT Infantil (PVP targeta 5 €) Gratuït
EMT BP General (PVP targeta 3 €) 6,80 €
EMT BP Especial (PVP tarjeta 3 €) 4,25 €

I.V.A. INCLÒS


SANCIÓ 9,00 €

 


TÍTOLS

 

t_billete

BITLLET SENZILL

1 viatge sense transbord. En Xàrcia Nocturna sí que permet transbordar.
Preu : 1,50 €
Vàlid: Només EMT
Llocs de venda: en l'autobús

 

 

Dalt


Targetes MÓBILIS no personalitzades

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar
Recarregable: PVP targeta 2 € i en ells pots carregar qualsevol d'estos títols.

 

tarjetamobilis2011

BONOBÚS

10 viatges en la xarxa d'EMT. Cada viatge permet transbords i·llimitats durant 1 hora entre autobusos d'EMT.
Preu : 8,50€
Vàlid: Només EMT
Llocs de venta i recarrega: estancs, quioscos i en Oficines d'Atenció al Client d'EMT. Recarrega online en www.emtvalencia.es i en app EMTValencia.

 

t_bonotrans

BO TRANSBORD

Vàlid per a 10 viatges en EMT o Metro zona A. Permet un transbord, entre els minuts 3 i 50 des de la primera validació, entre EMT i Metro o entre línies d'EMT. Queden exclosos transbords en EMT entre autobusos de la mateixa línia.
Preu : 9,00 €
Vàlid: EMT i Metro zona A.
Llocs de venda i recarrega: estancs, quioscos autoritzats i estacions de Metro. 

 

t_bonotrans

BO TRANSBORD zona AB

Vàlid per a viatjar en zona AB. 10 viatges que permeten un transbord en línies de Metrovalencia, Metrobús i EMTValència, durant 90 minuts des de la primera validació. Entre dos línies d'EMT consumirà 1 viatge (i el seu transbord) . (Queden exclosos els transbords entre autobusos d'EMT de la mateixa línia) . Entre dos línies de Metrobús consumirà dos viatges del bo amb dret a un transbord posterior amb Metrovalencia o EMT.
Preu: 15,50 €
Vàlid: Zona AB per a Metrovalencia, Metrobus i EMT
Llocs de venda i recarrega: estancs, quioscos, comerços autoritzats, màquines de venda automàtica de Metrovalencia.

 

t_bonotrans

T1/T2/T3

Viatges sense límits per a 1 persona durant 1, 2, o 3 dies. Recomanada per a visitants i turistes.
Preu : 4,00/6,70/9,70 €
Vàlid: EMT i Metro zona A.
Llocs de venta i recarrega: estancs, quioscos autorizats i estacions de Metro.

 

 

 

t_vlccard2010

VALÈNCIA TOURIST CARD

Viatges il·limitats durant 24, 48 o 72 hores amb trasbord. Ús personal. Especialment adequada per a visitants i turistes. Descomptes en museus, comerços, restaurants,...

Preu : 15,00/20,00/25,00 €

Vàlid: EMT i Metro zona ABCD (trajecte aeroport, líniea 3 i 5).

La targeta es vend en la red de Tourist Info: Carrer de la Pau, Ajuntament, Joaquin Sorolla i Aeroport. En quioscos autoritzats i en www.valenciatouristcard.com

 

Dalt


Targetes MÓBILIS personalitzades

 

t_bonooro

BONO ORO

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar 
Recarregable: PVP targeta 3 €
Per a majors de 65 anys, pensionistes i discapacitats que complisquen les condicions descrites en Normativa Vigent, i estiguen empadronats a València, com a mínim des dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud i residisquen legalment en Espanya.

 

Permet la utilització sense límits de totes les línies d'EMT durant l'any de compra o recarrega. Els tràmits es realitzen en les Juntes Municipals de District. Cita Prèvia

Preu: En funció de l'any y període de validesa.

Abonament anual...................................... 20,00 € (de gener a desembre 2018)
3 trimestres................................................15,00 € (d'abril a desembre 2018)
2 trimestres................................................10,00 € (de juliol a desembre 2018)
1 trimestre..................................................5,00 € (d'octubre a desembre 2018)


Activació inicial targeta ..............................  3,00 €
Activar duplicat per pèrdua o robatori.........   5,00 €

Vàlid: Només EMT.
Llocs de venda i recarrega: estancs, quioscos i Oficines d'Atenció al Client.

Dalt


 

t_abonotransbordo2012

ABONAMENT TRANSPORT

Recarregable: PVP targeta : 5,00€

Títols temporals, sense límit de viatges dins dels 30 dies des de la data de validació.

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar

Personal i intrasferible.

Per a fer la sol·licitut de l'Abonament Transport, ha d'aportar en el punt de venda autoritzat la següent documentació:
1 fotografia tamany carnet
1 fotocòpia del D.N.I.
L'import de la tramitació és de 5,00 €.

Preu :
Zona A: 45,00 €
Zona AB: 58,30 €
Zona ABC: 68,70 €
Zona ABCD: 79,10 €

Vàlid: EMT i Metro zona segons opció.

Llocs de recarrega: Es recarrega en estancs, quioscos autoritzats i estacions de Metro.

Llocs de tràmit i venda: En estacions de metro, EIGE, i en estancs i quioscos (descarrega la sol·licitud en www.eige.es).

Dalt


 

EMT Jove

EMT Jove

Targeta personal recarregable: 3 euros

Duplicat: 5 euros

Abonament mensual per a menors de 25 anys.
Títol temporal, sense límit de viatges en la xarxa d'EMT València, dins dels 30 dies següents des de la data de validació. Normativa Vigent

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar

Personal i intrasferible.

 Preu de l'abonament mensual: 25 euros

 Vàlid: Tota la xarxa d'EMT

 Sol·licitud: En qualsevol de les nostres tres Oficines d'Atenció al Client. 

 Documents necessaris: 

 • Hauràs de portar original i fotocòpia del DNI en vigor. Si és menor de 14 anys, també DNI del pare, mare o tutor.

 • La sol·licitud del títol la farà sempre el titular del mateix; en el cas que el sol·licitant siga menor d'edat, haurà de vindre el titular acompanyat del seu tutor o representant legal.

Formulari Sol.licitud : A omplir en la pròpia oficina d'Atenció al Client d'EMT o a descarregar des d' ACÍ.

(Hi ha que presentar dues copies del document omplit).

 

Durant el Viatje: Deus portar el DNI per a posibles comprobacions en línia.

 

Recarrega: Online en www.emtvalencia.es, en app EMTValencia i en qualsevol de les Oficines d'Atenció al Client d'EMT.

Dalt


 

 

Titulo-famila-nombrosa-web

EMT Bonobus Personalitzat

Targeta personal recarregable: 3 euros

Duplicat: 5 euros

Targeta personalitzada, que permet a qualsevol membre de familia nombrosa o monoparental empadronat en la ciutat de València, com a mínim des dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud, disfrutar d'un bitllet multiviatge a un preu més econòmic. Normativa Vigent

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar

Personal i intrasferible.

 Preu: 

 

 • Categoria general:  20% de descompte sobre el PVP del Bonobús (10 viatges).

 • Categoria especial: 50% de descompte sobre el PVP del Bonobús (10 viatges).

 

 Vàlid: Tota la xarxa d'EMT

 Sol·licitud: En qualsevol de les nostres Oficines d'Atenció al Client. 

 Documents necessaris: 

 • Hauràs de portar original i fotocòpia dels documents sol·licitats:

 1. DNI en vigor. Si és menor de 14 anys, també DNI del pare, mare o tutor.

 2. Certificat personal de Familía Nombrosa o Monoparental en vigor i emés per la Generalitat Valenciana.

 • La sol·licitud del títol la farà sempre el titular del mateix; en el cas que el sol·licitant siga menor d'edat, haurà de vindre el titular acompanyat del seu tutor o representant legal (s'accepta l'autorització a terceres persones, per escrit  i signada pel pare/mare/tutor, amb còpia del DNI tant de la persona que autoritza com de la persona autoritzada).

 • Revisió anual. Per a la renovació deuràs portar a més de la documentació dalt esmentada, el teu carné EMT de Bonobus Personalitzat.

Formulari Sol.licitud : A omplir en la pròpia oficina d'Atenció al Client d'EMT o a descarregar des d' ACÍ.

(Hi ha que presentar dues copies del document omplit).

 

Durant el Viatje: Deus portar el DNI per a posibles comprobacions en línia.

 

Recarrega: Online en www.emtvalencia.es, en app EMTValencia i en qualsevol de les Oficines d'Atenció al Client d'EMT .

Dalt


 

t EMTambTUEMTambTU

Targeta personal recarregable: 3 euros

Duplicat: 5 euros

Abonament anual per a persones aturades i les seues famílies (cònjuge i fills menors de 16 anys) , amb rendes baixes i empadronades a València, com a mínim des dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud.

Títol temporal, sense límit de viatges en la xarxa d'EMT València, dins de l'any natural en curs (sempre que continue complint els requisits). Normativa Vigent.

 

Per a la renda, la base del càlcul és la renda familiar, si és el cas, la renda d'ambdós cònjuges. Es calcula sobre la dada de l'IPREM que s'amplia per al cas de famílies. 1 persona (sustentador principal): 7.519, 59 eu (IPREMx1) Cònjuge (IPREMx0,5) Per cada fill menor de 16 anys (IPREMx0,3)

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar

Personal i intransferible

Preu de l'abonament anual: 10 euros

Vàlid: Tota la xarxa d'EMT

Sol·licitud: En les Juntes Municipals de Districte.

Cita Prèvia: Demana cita prèvia en qualsevol Junta de Districte ací

 

Documents necessaris:

 • Formulari de sol·licitud degudament omplit en les Juntes Municipals.
 • NIF, NIE o Passaport (Original i fotocòpia de l’anvers i revers).
 • Certificat de Renda emés per l'Agència Tributària (Original). En el cas de tindre cònjuge i/o fills, haurà de presentar el certificat d'ambdós cònjuges i aportar el Llibre de Família.
 • Certificat situació laboral en el SERVEF (Original).

- La sol·licitud del títol la farà sempre el titular del mateix; en el cas que el sol·licitant siga menor d'edat, haurà de vindre el titular acompanyat del seu tutor o representant legal.

- Revisió periòdica per part de l'Ajuntament de València per a comprovar compliment de requisits. La pèrdua del dret no implica devolució d'imports abonats. En cas de recuperar novament el dret l'any natural en curs, no s'abonarà novament l'import del títol.

- Renovació anual: Per a la renovació hauràs de portar a més de la documentació abans indicada, el teu títol EMTambTu

 

 

Durant el viatge: Has de portar el DNI per a possibles comprovacions en línia.

Activació de targeta i Recàrrega: En estancs, quioscos i Oficines d'Atenció al Client.

Dalt


 

t EMTInfantilEMT Infantil

Abonament per a menors d'11 anys d'edat empadronats (com a mínim des dels 6 mesos anteriors a la sol·licitud) en el terme municipal de València.

Títol temporal, sense límit de viatges en la xarxa d'EMT València, dins del seu període de validessa (sempre que continue complint els requisits). Normativa Vigent

Targeta personal recarregable: 5 euros.

Duplicat: 5 euros

Preu de l'abonament : Gratuït.

Ús en l'autobús: Ensenyar i validar.

Davant de possibles revisions, el menor haurà de viatjar amb DNI/NIE o passaport (o fotocòpia) acreditativa de la seua titularitat.

Recomanem que el menor vaja acompanyat per un adult.

Este títol no dóna dret a gratuïtat d'acompanyant menor de 6 anys.

Personal i intransferible

Vàlid: Tota la xarxa d'EMT

Sol·licitud, activació, recàrrega, renovació i duplicats de targeta: En les Oficines d´Atenció al Client d´EMT, abonant el cost de 5euros de la targeta.

Documents necessaris:

- Formulari de sol·licitud degudament omplit ( descarregar ací i disponible en www.emtvalencia.es i en les Oficines d'Atenció de l'EMT) .

- NIF, NIE o passaport de la persona sol·licitant –pare, mare o tutor legal– i de la persona beneficiària –el menor d'edat– (original i fotocòpia de l'anvers i dels revers).

- Foto carnet de la persona beneficiària.

- Llibre de Família en què estiga inclòs el menor o document acreditatiu de la tutela, si és el cas (original i fotocòpia).

- La sol·licitud/renovació ha de ser realitzada pel pare, mare o tutor legal del menor. (S'accepta l'autorització a terceres persones, per escrit  i signada pel pare/mare/tutor, amb còpia del DNI tant de la persona que autoritza com de la persona autoritzada).

 

Vigència: Validesa de dos anys des de l’obtenció o renovació (o menor, si el titular complix 11 anys en este període de temps des de la seua obtenció o renovació).

Renovació: Biennal. Abans de la data de caducitat del títol (2 anys des de la seua obtenció), haurà de tramitar una nova targeta (cost 5€), aportant en qualsevol de les nostres 3 oficines d'Atenció al Client: una foto de carnet recent, el DNI original del beneficiari i del pare/mare o tutor legal i el llibre de família o partida de naixement. A més, recorde que haurà de portar la targeta que va a caducar.

- Revisió periòdica per part d'EMT per a comprovar el compliment de requisits. La pèrdua del dret no implica devolució d'imports abonats.

 

 

 

EMT no es somet a l'arbitratge A.38.1 LOTT 16/87

 

Dalt


EMTJOVE lateral

 

folletoTuristicodescargaapp_lateral_vlc

recomendador de títulos

registra tu tarjeta

turisvalencia_vlccard